Szukaj

17 października 2015

562. Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest. - Deidara x Harumi

Wiktoria Bugno

"Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Z nami